Fremragende Lean-strukturer for kontroll og kontinuerlig forbedring

Denne boka er for personer som skal lede, veilede eller delta i arbeidet med å bygge linjeorganisasjonens strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

Boka inngår trilogien Produser resultater. En trilogi som beskriver viktige mekanismer for å oppnå fremragende resultater. Denne boka beskriver operative strukturer for kontroll og kontinuerlig forbedring i linjeorganisasjonen. Målgruppen er linjeledelsen og personer med operativt ansvar for intern forretningsutvikling. Lean-manager, Lean-koordinatorer og Black Belts er eksempler på sistnevnte.

Innhold:

Boka har ISBN 978-82-998783-33-3.