Kursdokumentasjon: Lean-strukturer

Dette er kursdokumentasjonen som benyttes i Green Belt og Black Belt-kursets modul 2. Temaet i denne modulen er strukturer for kontroll og utvikling i linjeorganisasjonen. Det vil si avdelingslederens kokebok for å nå fremragende resultater.

Innhold:

Boken «Fremragende resultater gjennom fremragende Lean-strukturer» beskriver teorien i større detalj. Boken har ISBN 978-82-998783-33-3.

Kompendiet er tilgjengelig for kurspartnere.

Ta kontakt på post@aksenapress.no.