Fremragende utvikling og implementering av strategiske handlingsplaner

Denne boka er for personer som lede, veilede eller delta i arbeidet med å utvikle og implementere strategiske handlingsplaner. Medlemmer i prosjekt-styringsgrupper er også i målgruppen.

Boka inngår trilogien Produser resultater. En trilogi som beskriver viktige mekanismer for å oppnå fremragende resultater.

Denne boka beskriver hvordan virksomheten kan involvere alle i arbeidet med å utvikle strategiske handlingsplaner. Planer med identifiserte forbedringsinitiativer som deretter implementeres gjennom linje- og prosjektstrukturene beskrevet i de to øvrige bøkene i trilogien.

Målgruppen er linjeledelsen, prosjekteiere, medlemmer i prosjektstyringsgrupper og personer med operativt ansvar for intern forretningsutvikling. Lean-manager, Lean-koordinatorer og Black Belts er eksempler på sistnevnte.

Innhold:

Boka har ISBN 978-82-998783-5-7.