Kursdokumentasjon: Utvikle og Implementere Strategi

Dette er kursdokumentasjonen som benyttes i Black Belt-kursets modul 3. Hovedtemaet er strategiutvikling og implementering. Det vil si HVORDAN virksomheten bør gå frem for å lage en best mulig handlingsplan som deretter implementeres gjennom eksisterende Lean- og Lean Six Sigma-strukturer.

Innhold:

Boken «Veien til fremragende resultater» beskriver teorien i større detalj. Boken har ISBN 978-82-998783-5-7.

Kompendiet er tilgjengelig for kurspartnere.

Ta kontakt på post@aksenapress.no