Kursdokumentasjon: Lean Six Sigma-forbedringsprosjekter

Dette er kursdokumentasjonen som benyttes i Green Belt og Black Belt-kursets modul 1. Temaet i denne modulen er Lean Six Sigma-forbedringsprosjekter. Det vil si metode, verktøy og roller for standardisert og effektiv definering, gjennomføring og oppfølging av forbedringsprosjekter.

Innhold:

Kursdokumentasjonen er basert på den tilhørende boken Vellykkede Forbedringsprosjekter vha. Lean Six Sigma (ISBN 978-82-998783-1-9).

Kompendiet er tilgjengelig for kurspartnere.

Ta kontakt på post@aksenapress.no.