Kursdokumentasjon: Visualisering og analyse av data

Dette er kursdokumentasjonen til Black Belt-kursets modul 4. Temaet i denne modulen er metoder og verktøy for standardisert analyse og visualisering av data. Det handler altså om faktabaserte analyser og beslutninger.

Innhold:

Kompendiet er tilgjengelig for kurspartnere.

Ta kontakt på post@aksenapress.no