Fremragende forbedrings-prosjekter med Lean Six Sigma

Denne boka er for personer som skal lede, veilede eller delta i forbedringsprosjekter. Boken beskriver ikke bare HVA som skal gjøres, men også HVORDAN det skal gjøres.

Boka inngår trilogien Produser resultater og er en videretuviklet utgave av Vellykkede forbedringsprosjekter vha. Lean Six Sigma (2013). Trilogien beskriver viktige mekanismer for å oppnå fremragende resultater. Målgruppen er linjeledelsen, prosjekteiere, prosjektstyringsgrupper og personer med operativt ansvar for intern forretningsutvikling. Lean-manager, Lean-koordinatorer og Black Belts er eksempler på sistnevnte.

Boka beskriver strukturer for å definere, gjennomføre og følge opp forbedringsprosjekter ved hjelp av Lean Six Sigma (L6S). Mange betrakter L6S som en de facto standard for forbedringsprosjekter.

Innholdet er basert på forfatterens erfaring fra mer enn 150 Lean Six Sigma-forbedringsprosjekter over 10 år. Boken inneholder mange praktiske tips og «åpner opp» forbedringsmetoden DMAIC slik at den er direkte gjenbrukbar i viktige beslutningsprosesser og i arbeidet med kontinuerlige forbedringer. 

Bruk av Lean Six Sigma har følgende fordeler:

I tillegg til forbedringsmetoden DMAIC beskrives metoder for verdistrømkartlegging, arbeidsplassorganisering (5S) og raske omstillinger. Mye plass vies til verktøy for kartlegging av kundekrav, rotårsaksanalyse, risikoanalyse og prosesskartlegging.

Innhold:

Boka har ISBN: 978-82-998783-7-1